Kreekhuizenlaan – Aanpak blackspot te Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Duur van het werk
juni 2016 t/m maart 2017
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.873.000,–

Op 9 mei 2016 ontvingen wij vanuit de gemeente Rotterdam de opdracht voor het uitvoeren van bestek 1-002-16 Kreekhuizenlaan – Aanpak blackspot.
De kruising Kreekhuizenlaan met de Grote Kreek en Reyerdijk is een zogenaamde blackspot, een verkeersonveilige situatie, waar met regelmaat ongelukken gebeuren.
Gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen om deze kruising anders in te richten en daarnaast de verkeersregelinstallatie te vervangen. Dit alles moet ervoor zorgen dat de kruising veiliger wordt.
Naast het aanpassen van de kruising zal de Kreekhuizenlaan zelf ook worden aangepast, voor het grootste deel zal deze worden versmald van 2 rijbanen per rijrichting naar 1 rijbaan per rijrichting.

Daarnaast zal de riolering in de Grote Kreek en de Reyerdijk worden aangepakt. Deze is sterk verouderd en aan vervanging toe. Over een lengte van 950m zal er een nieuw betonnen hoofdriool worden gelegd met diameters variërend van 600 tot 900 mm.
Een bijzonder onderdeel in dit project is de aanleg van een warmteleiding. In opdracht van NUON zal er een transportleiding voor stadswarmte worden aangelegd in de Grote Kreek en Reyerdijk over een lengte van circa 850 meter welke aansluit op de bestaande leidingen ter hoogte van de Olympiaweg en de Huniadijk.
Naast de genoemde veranderingen ondergronds zullen de Grote Kreek en Kreekhuizenlaan worden voorzien van nieuwe laag asfalt en zal in de Reyerdijk de bestaande klinkerverharding worden vervangen door asfalt.