Rioolvernieuwing en herinrichting Bomenbuurt te Rozenburg

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Duur van het werk
1 oktober 2018 – eind november 2019
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.177.000,–

In opdracht van de Gemeente Rotterdam voeren wij het project “Rioolvernieuwing en herinrichting Bomenbuurt” te Rozenburg uit.

Naast onze werkzaamheden zullen er door de nutsbedrijven kabels en leidingen worden vervangen/verlegd en de openbare verlichting worden vervangen. De coördinatie van deze werkzaamheden worden afgestemd door Kroeze Infra bv. Dit om de last voor de bewoners tot een minimum te beperken en de voortgang van het werk te waarborgen.

Het uit te voeren werk is gelegen in de straten Elzenlaan / Acacialaan / Lijsterbeslaan / Prunuslaan / Dennenhof / Kastanjelaan / Esdoornlaan / Eikenlaan / Laan van Nieuw Blankenburg / Smalle Veer / Berkenhof / Hulsthof in het deelgebied Rozenburg in de gemeente Rotterdam.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opbreken van kantopsluitingen
 • Opbreken van elementenverhardingen
 • Verwijderen van gemengd riool
 • Aanleg van vuilwaterriolering
 • Aanbrengen van regenwater riolering (DIT-riool)
 • Aanbrengen van uitstroomvoorzieningen
 • Toepassen van bron- en spanningsbemaling
 • Aanbrengen van kantopsluitingen
 • Aanbrengen van elementenverhardingen
 • Uitvoeren van groenwerkzaamheden
 • Uitvoeren van overige en algemene werken