Sanering bioscoop en parkeergarage Lijnbaan te Dordrecht

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht / Ingenieursbureau Dreechtsteden
Duur van het werk
15-2-2014 tot en met 15-3-2014
Soort werk
GWW / sanering / boren
Aanneemsom
€ 173.946,26

Op 6 februari 2014 heeft Kroeze Infra B.V. de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een onderhandse aanvraag voor het uitvoeren van grondwerk/sanering t.b.v. nieuw te bouwen bioscoop en parkeergarage aan de Lijnbaan te Dordrecht.

Voor dit project diende het terrein bouwrijp te worden gemaakt voor de bouwkundig aannemer en tevens zijn er 269 stuks boringen uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bouwkundig aannemer heipalen kon aanbrengen.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Ontgraven en afvoeren van ca 1700 m3 vervuilde grond (klasse 3T);
  • Voorboren ter plaatse van heipalen, 269 stuks;
  • Aanbrengen werkvloer van schoon zand, 3.800 m2;
  • Instandhouden voorzieningen tbv 3T sanering

Mede door een goede samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering van Kroeze zijn er voor start van de uitvoering al direct in samenspraak met de opdrachtgever enkele kritieke punten met betrekking tot het uitzetten van de bouwkundige stramienen naar voren gekomen waardoor uiteindelijk het werk tot volle tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de bouwkundig aannemer is uitgevoerd.