Sanering en voorbelasting kruispunt Sugar City te Halfweg

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Duur van het werk
december 2019 – mei 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 548.500,–

Het voormalige terrein van de suikerfabriek in Halfweg wordt opnieuw ontwikkeld. De oude suikersilo’s zijn al omgebouwd tot moderne kantoorgebouwen, de oude fabriekshal is in gebruik als evenementenlocatie en momenteel wordt er gebouwd aan Amsterdam The Style Outlets, een groot outlet centrum met winkels, horeca en buitenruimte.

Al deze ontwikkelingen zorgen in de toekomst voor een grotere stroom bezoekers. Om het gebied bereikbaar te houden zal het bestaande kruispunt worden vergroot en worden ook de op- en afritten naar de A200 aangepast.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden voeren wij in, opdracht van gemeente Haarlemmermeer,  het project “Sanering en voorbelasting kruispunt Sugar City” uit.

De werkzaamheden ten behoeve van dit project bestaan in hoofdzaak uit:

a) Opruimingswerkzaamheden:

  • Het verwijderen van bomen / beplanting naast noordelijke oprit A200

b) Grondwerkzaamheden:

  • Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
  • Het leveren en aanbrengen van zand voor zandbed
  • Baggeren en dempen van watergangen
  • Leveren en aanbrengen van zand voor ophogingen
  • Aanbrengen en monitoren van een voorbelasting (deels big bags)
  • Het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond onder BRL7000

c) Diverse bijkomende werkzaamheden:

  • Het toepassen van tijdelijke stalen barriers rondom op- en afritten A200
  • Het toepassen van overige tijdelijke verkeersmaatregelen

Grootste uitdaging binnen dit project is het uitvoeren van de bodemsanering. De aan- en afvoerroute naar het bouwterrein van het outlet centrum ligt precies in het te saneren gebied.
Het zal dan ook gefaseerd uitgevoerd moeten worden en een goede afstemming met de bouwer is dan ook van groot belang om dit project succesvol te laten verlopen.