Stationsomgeving Hoek van Holland Haven

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Duur van het werk
tot en met juni 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.150.000,–

In opdracht van de gemeente Rotterdam voeren wij civiele werkzaamheden uit t.b.v. bestek 1-W-00774-18 “Het realiseren van de ruwbouw van station en de buitenruimte van de stationsomgeving Hoek van Holland Haven in de gemeente Rotterdam”.

Ten behoeve van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven moet de gehele stationsomgeving opnieuw worden ingericht. Speciale aandacht in dit project heeft de fasering.
Het (bus-)station en de terminal van de Stena Line moeten te allen tijde bereikbaar blijven.

De ruwbouw van het station uitgevoerd door Aannemersbedrijf Maas B.V.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • Het verrichten van grondwerk, waaronder het aanbrengen van afdekklei
  • Het verwijderen en aanbrengen van riolering, kolken en putten
  • Het rooien van kabels en leidingen
  • Het verwijderen en aanbrengen van lichtmasten
  • Het aanbrengen van verkeersregelinstallaties
  • Het opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen
  • Het opbreken en aanbrengen van elementverhardingen
  • Het opnemen en aanbrengen van bebakening en straatmeubilair