Terreinafwerking Noorderplassen in gebied 2X7 p t/m z te Almere Stad

Opdrachtgever
Gemeente Almere
Directie
Gemeente Almere
Aanneemsom
€ 757.000,–

Bestek DSO-20-11-036-T01 Terreinafwerking Noorderplassen in gebied  2X7 p t/m z te Almere Stad omvat het woonrijp maken van een nieuwe woonwijk. De woningen worden aangesloten op het riool, de bestaande bouwwegen worden opgenomen en herstraat als definitieve verharding. De werkzaamheden worden bouwvolgend uitgevoerd.  Het project loopt t/m december 2014.

 • het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
 • het verrichten van grondwerk;
 • het opbreken van elementenverharding en kantopsluiting;
 • het opbreken van halfverharding;
 • het opbreken van asfalt;
 • het aanbrengen van elementenverharding en kantopsluiting;
 • het aanbrengen van asfalt;
 • het aanbrengen van beschoeiingen;
 • het aanbrengen van kunststof steigers;
 • het aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.