Vernieuwen Colignybrug te Utrecht

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Duur van het werk
mei 2013 tot januari 2014
Soort werk
GWW/Betonwerk
Aanneemsom
€ 343.400,–

Op 2 mei 2013 heeft Kroeze Infra bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 141SW12.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht. Het project behelst het vervangen van de Colignybrug in de Schildersbuurt van de stad Utrecht. De brug ligt over de watergang de Minstroom en ligt tussen de Louise Colignystraat en de Hobbemastraat.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

 • het ontwerpen en toepassen van hulpwerken (o.a. tijdelijke afdamming Minstroom);
 • het opnemen van straatmeubilair en hekwerken;
 • het verwijderen van verhardingen;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • het opnemen, herstellen, conserveren en terugplaatsen van de brugleuningen;
 • het slopen van de bestaande brug (inclusief fundering);
 • het aanbrengen van paalfunderingen;
 • het uitvoeren van betonwerk (in het werk gestort en geprefabriceerd);
 • het uitvoeren van metselwerk;
 • het aanbrengen van stootplaten;
 • het aanbrengen van verhardingen;
 • het aanbrengen van straatmeubilair en hekwerken;
 • het aanbrengen van gestuurde boringen;
 • het volschuimen van een bestaande persleiding;
 • het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

Het project is gelegen in een stedelijk gebied waarbij overlast in de vorm van logistiek, trillingen en geluid zich tot een minimum moesten worden beperkt. Gezien de monumentale staat van de brug dient de nieuw aan te brengen brug overeenkomstig de oude brug worden opgebouwd, waarbij elementen als natuursteen en leuningen weer zijn hergebruikt.

Er is tevens een nieuwe pompvoorziening geplaatst tbv het naastgelegen Wilhelminapark. Hierbij zijn er een aantal gestuurde boringen uitgevoerd om de bestaande persleiding te vervangen.

Het project is in overleg met de opdrachtgever in diverse fases uitgevoerd, zodat bestemmingsverkeer mogelijk was. In goed overleg met de opdrachtgever en Vitens bv is de planning van het werk aangepast vanwege de noodzaak om een asbestcement waterleiding te vervangen door een kunststof leiding ten tijde van de geplande uitvoering