Vervanging beschoeiing Oosterstroom te Utrecht

Duur van het werk
december 2013 tot eind april 2014
Soort werk
GWW / Beton
Aanneemsom
€ 294.400,–

Op 12 november 2013 heeft Kroeze Infra de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 13SW097 in opdracht van de gemeente Utrecht.

Het project is gelegen aan de oever van de Oosterstroom en het Zwarte Water ter hoogte van de Grutterdijk in hartje Utrecht.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Verwijderen beschoeiingen langs de Oosterstroom en het Zwarte Water
  • Uitvoeren van grondwerk (met verontreinigde grond)
  • Aanbrengen van stalen damwanden (trillingsvrij)
  • Aanbrengen van kademuur langs Zwarte Water
  • Vervangen van kunststof beschoeiing Koekoeksvaart
  • Aanbrengen van een nieuwe stuw in het Zwarte Water zijnde een combinatie van beton,- metsel,- en natuursteenwerk

Het project kenmerkt zich door een zeer beperkte werkruimte in hartje Utrecht.

Door de betrokkenheid van de medewerkers, weet Kroeze Infra het project uit te voeren waarin het beperken van de overlast naar de omgeving centraal staat.