BRAVO 3 fase 2 grondwerk en kunstwerken Zuidelijke Randweg te Woerden – Bodegraven

Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Duur van het werk
Bouwvak 2014 – Juli 2016
Soort werk
GWW/Beton
Aanneemsom
€ 3.890.000,–

Op 5 augustus 2014 heeft Kroeze Infra bv opdracht ontvangen van de Provincie Utrecht voor het bestek 944-2012.

Het werk is al in de bouwvak gestart met het voorbereidende werk en het leveren van de eerste m3 zand. Eind 2014 dient de voorbelasting aangebracht te zijn waarna na 6 maanden zettingsperiode gestart gaat worden.  Het totale werk dient eind december 2015 opgeleverd te worden en houdt in:

  • Leveren en verwerken van zand, ca. 240.000 m3
  • Maken van 3 stuks kunstwerken, 2 vaste bruggen en 1 overkluizing over een gasleiding
  • 150 m1 stalen damwanden leveren en aanbrengen
  • 135.0000 kg wapeningsstaal leveren en aanbrengen
  • 938 m3 beton in het werk te storten

Het werk is onderdeel van een nieuw te maken provinciale weg tussen Woerden en Bodegraven en ligt grotendeels parallel langs de A12.

24-02-2016
Bouw tweede weg Woerden-A12 begonnen:
In Woerden is begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van de Zuidelijke randweg. Woerden krijgt daarmee een tweede verbinding met de A12.

Na het aanbrengen van damwanden kan rond 1 maart begonnen worden met de bouw van viaducten bij de Waardsedijk en de Molengrift. De nieuwe weg wordt ruim vier kilometer lang en loopt vanaf het bedrijventerrein Middelland naar de aansluiting op de A12 bij Nieuwerbrug.

De weg moet verkeerproblemen in Woerden oplossen op de wegen van en naar de A12. De verwachting is dat de Zuidelijke randweg over een jaar in gebruik kan worden genomen.
Bron: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws