Woonrijp maken Aquaradius te Hoofddorp

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Duur van het werk
mei 2015  – december 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 364.000,– 

Op 4 mei 2015 is het project Woonrijp maken van het gebied Aquaradius te Hoofddorp (bestek 14-055 d.d. 13 april 2015) gegund aan Kroeze Infra bv.
Het werk omvat het woonrijp maken van het gebied Aquaradius, het aanbrengen van groenvoorzieningen en een aansluiting maken op de Bennebroekerweg.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

 • Verwijderen elementenverharding;
 • Verwijderen asfaltverharding;
 • Verwijderen kantopsluiting;
 • Verwijderen kolken;
 • Verwijderen straatmeubilair;
 • Groenvoorziening;
 • Aanbrengen riolering, elementenverharding, kantopsluiting, kolken en straatmeubilair

Openbare verlichting;

 • Het verwijderen en aanbrengen van sleufbedekking
 • Het graven en aanvullen van kabelsleuven
 • Het leggen, verwijderen, verwerken en aansluiten van grondkabels
 • Aansluiten van lichtmasten
 • Aansluiten van kabels in bestaande OV meetverdeelkast
 • Aanbrengen van mantelbuizen
 • Het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten
 • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden
 • Het leveren van revisie documenten