Woonrijp maken Hoge Gouw en Lage Gouw te Teteringen

Opdrachtgever
Gemeente Breda
Duur van het werk
24 augustus 2020 t/m
30 oktober 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 284.000,–

In opdracht van de gemeente Breda voeren wij werkzaamheden uit t.b.v. bestek 2540455
“Woonrijp maken Hoge Gouw en Lage Gouw te Teteringen”.

De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van de definitieve bestrating, asfaltverharding en openbare verlichting ten behoeve van de definitieve inrichting van de wijk na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het verrichten van opruimwerkzaamheden;
 • Het verrichten van grondwerkzaamheden;
 • Het verwijderen/frezen asfalt;
 • Het opnemen van kantopsluitingen;
 • Het opnemen van elementenverharding;
 • Het verwijderen van fundering;
 • Het verwijderen van kolken;
 • Het verwijderen van bebording;
 • Het aanbrengen van fundering;
 • Het aanbrengen van elementenverharding;
 • Het aanbrengen van kantopsluitingen;
 • Het aanbrengen van kolken;
 • Het aanbrengen van asfalt;
 • Het aanbrengen van bebording;
 • Het aanbrengen van openbare verlichting;
 • Het verrichten van overige bijkomende werkzaamheden.