WRM Broekgraaf fase 1 te Leerdam

Opdrachtgever
Gemeente Leerdam
Duur van het werk
september 2015  – eind juni 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 747.000,–

Op 28 juli 2015 ontvingen wij vanuit de Gemeente Leerdam de opdracht voor het uitvoeren van bestek T001-1228189 Woonrijpmaken Broekgraaf fase 1.

Het Plan van aanpak wat deel uitmaakte van de aanbesteding is door de opdrachtgever als zeer positief beoordeeld. De focus in dit plan lag op de afstemming van onze werkzaamheden met de overige partijen die in dit gebied werkzaam zijn, zoals bouwers, nutsbedrijven en de aannemer die die openbare verlichting aanlegt. Om dit optimaal te stroomlijnen gebruiken we voor dit project het programma KYP. Dit is een online communicatieplatform waarbij alle partijen altijd en overal online informatie hebben over de stand van de planning en wanneer er wat, van wie verwacht wordt op welke locatie.

Deze afstemming is voor ons van groot belang aangezien wij pas kunnen starten met onze werkzaamheden nadat alle overige partijen hun werkzaamheden binnen een fase hebben afgerond.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het opbreken van de oude tijdelijke verharding en het aanbrengen van die nieuwe definitieve bestrating. De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om dit uit te voeren in straatbaksteen wat zorgt voor een hoogwaardig eindresultaat.

Daarnaast sluiten we nog een deel van de woningen aan op de hoofdriolering en leggen we in het midden van het projectgebied een watergang aan inclusief beschoeiing en vlonder.